Obchvat Břeclavi: Poslední kompenzační opatření jsou hotova!

Poslední z celkem pětadvaceti kompenzačních opatření se podařilo dokončit a zkolaudovat před dvěma týdny. Na kontrolu hradítek v Kančí oboře vyrazil ředitel brněnského závodu ŘSD Brno David Fiala společně s břeclavským starostou Svatoplukem Pěčkem.

„Trvalo asi čtyři roky, než jsme uzavřeli spor s ekology. Velmi mě těší, že se nám podařilo zbudovat všech pětadvacet opatření, která jsou zhotovena jako náhrada za negativní dopad stavby obchvatu do území v soustavě Natura 2000,“ vysvětlil Fiala s tím, že nyní se bude sledovat účinnost opatření v praxi.

Posledními kompenzačními opatřeními se stala hradítka, která budou uzavřena v době vypouštění Lednických rybníků a budou tak bránit zanášení sítě říčních ramen. „Posouváme se opět o významný krok vpřed k výstavbě obchvatu. Na kompenzační opatření naváže nutný archeologický průzkum. Současně se také bude řešit několik pozemků pod budoucím obchvatem, které si nárokují Lichtenštejnové. Vše se ale vyvíjí dobrým směrem a věřím, že během dvou až tří let by již mohlo být vydáno stavební povolení,“ doplnil ředitele ŘSD břeclavský starosta Svatopluk Pěček.

Ředitel se starostou společně zkontrolovali také další z kompenzačních opatření - tůň Štoglovka, která je domovem skokanů nebo čolků, a podle dosavadních informací plní svoji roli na výbornou.

Celkem bylo nařízeno 25 kompenzačních opatření různých typů - jednalo se například o vybudování lesních tůní, výsadbu a úpravu lesních a lučních porostů, výsadbu solitérních dřevin a alejí, ale i instalaci ptačích budek pro zpěvné ptactvo a hnízdních podložek pro čápy.

4. 6. 2020