Omezení úředních hodin

S ohledem na aktuální situaci šíření nemoci Covid-19 dochází od 28. prosince ke změně úředních hodin Městského úřadu Břeclav. Občané mohou na úřad přijít pouze v pondělí a ve středu, a to v době od 8.00 do 11.00 a od 13.00 do 17.00. V úterý a čtvrtek se prozatím úřední hodiny ruší a klienti budou mít přístup pouze na podatelnu, některé záležitosti budou moci vyřídit pouze po předchozí telefonické domluvě, nebo objednání u příslušného úředníka.

Na AGENDY ODBORU SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ se lze telefonicky objednat i na ÚTERNÍ a ČTVRTEČNÍ termíny.

Objednat se můžete v pracovních dnech vždy OD 7.30 DO 8:00 HODIN na těchto telefonních číslech:

Agenda občanských průkazů, cestovních dokladů          519 311 271

Agenda řidičských průkazů                                                519 311 320

Agenda registru vozidel                                                      519 311 360

Objednaní klienti na úterní a čtvrteční termíny agendy občanských průkazů, cestovních dokladů, řidičských průkazu, evidence obyvatel, Czechpointu a evidence vozidel budou vpuštěni hlavním vchodem Městského úřadu Břeclav z ulice Náměstí T.G.Masaryka na podatelnu. Po nahlášení na podatelně mohou projít k budově "C" odboru správních činností, kde si jej u vchodu vyzvedne příslušný pracovník.