Opatření v souvislosti s koronavirem

V návaznosti na závěry jednání Bezpečnostní rady státu ze dne 25. února doporučujeme zvážit návštěvu zemí s výskytem koronaviru. V Evropě se to týká zejména cest do regionů severní Itálie, které jsou nejvíce postižené koronavirem COVID-19 (Lombardie, Benátsko).

Občané, kteří se vracejí z postižených regionů Itálie, by měli sledovat svůj zdravotní stav a v případě zjištění příznaků nemoci by měli telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře nebo lékařskou pohotovost.

Občané cestující do zahraničí by si měli být vědomi rizik spojených se současnou situací šíření koronaviru COVID-19 (např. možnost uvíznutí v karanténě, kterou vyhlásí místní úřady - viz situace českých turistů na Tenerife).

Aktuální informace sledujte na webových stránkách ministerstva zdravotnictví  a ministerstva zahraničních věcí.

V případě návratu z rizikových oblastí doporučujeme telefonickou konzultaci s praktickým lékařem. K dispozici je zároveň infolinka Státního zdravotního ústavu pro kohokoliv, kdo se potřebuje poradit v souvislosti s koronavirem, a to od 9 do 21 hodin na čísle: 724 810 106.