Oprava mostu do Poštorné začne v roce 2020

V pátek 7. září se na Ředitelství silnic a dálnic za účasti břeclavského místostarosty Svatopluka Pěčka uskutečnil výrobní výbor k plánované rekonstrukci mostu přes odlehčovací rameno Dyje mezi Břeclaví a Poštornou.

"Zástupci Ředitelství silnic a dálnic nás seznámili s pracovní verzí projektové dokumentace, ve které byly dodrženy všechny požadavky města - nový most bude rozšířen na plánovaný třípruh (šířka cca 14 m), nebude se opravovat na etapy, ale vedle stávajícího mostu bude na povodní straně postaveno po dobu rekonstrukce plnohodnotné mostní provizorium s osvětlením. Na tomto mostním provizoriu o šířce cca 8 m bude možný obousměrný provoz, na levé straně ve směru do Poštorné bude samostatný chodník o šířce cca 4 m (bude sloužit chodcům i cyklistům), na pravé straně bude zavěšená samostatná cyklostezka," uvedl místostarosta Svatopluk Pěček.

V roce 2019 vypracuje Ředitelství silnic a dálnic projektovou dokumentaci pro územní a stavební řízení, v roce 2020 by se nejprve měly realizovat přeložky inženýrských sítí (plyn, voda, elektřina, sdělovací kabely). Ty jsou v současnosti vedeny konstrukcí mostu, nově povedou pod korytem řeky. Následně bude vybudováno mostní provizorium, na jaře 2021 by měla být zahájena vlastní rekonstrukce mostu. Ta bude spočívat v kompletní výměně nosné konstrukce a příslušenství a výměně úložnách prahů podpěr a opěr. Délka rekonstrukce mostu je předpokládaná na celou stavební sezónu.