Oprava mostu převede dopravu na provizoria

Čtvrt miliardy korun investuje Ředitelství silnic a dálnic do výstavby nového mostu přes odlehčovací rameno Dyje v Poštorné. Původní most z 50. let minulého století, který je na hranici životnosti, čeká demolice. Hustý provoz na průtahu městem bude po dobu výstavby nového mostu vedený přes přistavené mostní provizorium.

„Oprava se připravuje už šest let. Vše ale nasvědčuje tomu, že v letošním roce by se měla uskutečnit. Břeclavané si mohli všimnout, že u mostu jsou již označené stromy, které bude nutné pokácet kvůli výstavbě mostního provizoria,“ poukázal starosta Břeclavi Svatopluk Pěček na fakt, že ŘSD již přípravu rozjelo.

Naplno by měla akce propuknout na podzim letošního roku, kdy odstartuje první etapa rekonstrukce.

„V první etapě budou vystavěny provizorní cesty, na které navážou dvě mostní provizoria. První bude sloužit pro obousměrný provoz automobilové dopravy a pro dopravu cyklistů ve směru z centra na Poštornou. Druhé mostní provizorium bude určeno pro pěší a cyklisty, kteří pojedou z Poštorné směrem do Břeclavi,“ popsal Václav Rajchot, vedoucí provozního úseku ŘSD. Jak doplnil, provizorium určené pro smíšený provoz chodců a cyklistů bude osazen značkou „Cyklisto, sesedni z kola“, aby cyklisté i pěší náhradní most překonali bezpečně.

„Když se před lety o nutnosti oprav začalo hovořit, zvažovalo se, že po dobu oprav bude provoz řízen pomocí semaforů kyvadlově. To jsme odmítli a jednoznačně jsme požadovali, aby byl provoz na této silnici první třídy zachován obousměrně,“ zdůvodnil starosta Svatopluk Pěček, proč silničáři zvolili řešení mostními provizorii. Ty dokážou hustou dopravu převést přes kritický úsek plynuleji. Řidiči přesto musí počítat s omezením.

Na mostním provizoriu pro automobilovou dopravu bude omezena rychlost na dvacet kilometrů v hodině. Její dodržování bude hlídat radar. Díky nižší rychlosti bude provoz bezpečnější a zároveň bude zásadně snížen případný hluk, který projíždějící auta mohou způsobit.

Přípravné práce a stavba mostních provizorií, které budou umístěny vedle současného mostu na straně od hřiště Tatranu, budou trvat tři měsíce. Během nich musí zhotovitel zajistit také přeložky inženýrských sítí, jež nyní prochází tělesem mostu.

Jakmile budou provizoria stát, přijde na řadu druhá etapa. V ní dojde k demolici stávajícího mostu a následné výstavbě nového. ŘSD předpokládá, že odstartuje na přelomu letošního a příštího roku.

Nový most by měl být široký 15 metrů, to je o něco více než ten stávající. Dimenzovaný bude již na provoz ve třech pruzích, pokud by bylo třeba je v budoucnu zřídit. Na obou stranách mostu budou chodníky pro pěší a také cyklopruhy. Pod novým mostem budou také zřízeny podjezdy pro cyklisty

Kompletně by práce měly trvat 13 měsíců. Zástupci ŘSD ale doufají, že zhotovitel, který zakázku vysoutěží, ji zvládne i v kratším čase. Následně musí státní silničáři počítat také s náhradní výsadbou za odstraněnou zeleň.