Oprava vozovky na ulici Národních hrdinů

Z důvodu propadu vozovky na ulici Národních hrdinů, Břeclav 2, bude ve středu 6. května 2020 zahájena její oprava a pokládka asfaltového krytu. Vzhledem k rozměrům pracovního místa (šířka 5 m x 20 m), bude provoz v ulici upraven následovně: 

- veškerá doprava ve směru z Hodonína pojede kolem pracovního místa v protisměru a před středovým ostrůvkem se bude vracet do svého jízdního pruhu;

- cyklisté ve směru od Hodonína budou odkloněni na chodník;

- veškerá doprava ve směru z Břeclavi - mimo autobusy - bude vedena přes parkoviště u cukrovaru; 

- autobusy budou dávat přednost vozidlům vyjíždějícím z parkoviště.

Předpokládaný termín ukončení prací je čtvrtek 7. května 2020. 

Grafické znázornění situace: 

 

Oprtava Národních hrdinů.png