Oprava zámecké jižní věže bude nákladnější

Rada města schválila dodatek ke smlouvě na opravu zámecké koruny jižní věže. Cena byla dodatkem stanovena ve výši 5 334 270 Kč bez DPH. Jde o navýšení proti původnímu rozpočtu zhruba o 835 tisíc korun.

„U historických památek se často stává, že jejich stav není možné při plánování rekonstrukcí přesně odhadnout, protože do tak starých staveb není vidět. Nechali jsme udělat stratigrafický průzkum, ale zjistit stav cihelného zdiva a provést statický posudek bylo možné až po postavení lešení, až začaly konkrétní práce,“ řekl starosta města Svatopluk Pěček. „Jsme rádi, že se nám podařilo udržet náklady na vícepráce v projektu do dvaceti procent, což je u rekonstrukce historických památek úspěch,“ doplnil starosta.


Zámecká věž byla v havarijním stavu, průzkum ukázal, že části konstrukce byly těsně před smrtí. Na zámeckém nádvoří probíhají kulturní akce pro veřejnost a hrozilo nebezpečí úrazu padajícími fragmenty věže, což se potvrdilo v březnu letošního roku, kdy byla zahájena revitalizace věže, která měla obsahovat také opravu omítek a sanaci zdí.


„Zámeckou věž tvoří tambur a osm věžic. Jedna z věžic spodního prstence se zřítila ve 2. pol. 20. století. Po zpřístupnění konstrukcí za pomoci lešení jsme zjistili, že degradace zdiva je natolik rozsáhlá, že původně uvažovaná lokální výměna cihel nemůže být provedena, a bude třeba celou konstrukci opatrně rozebrat a znovu vystavět z nového materiálu,“ upřesnil situaci autor projektu architekt Libor Foukal.


Na revitalizaci jižní věže se podařilo břeclavské radnici získat 450 tisíc korun z dotací Havarijního programu Ministerstva kultury a o dalšího půl milionu požádalo vedení města Jihomoravský kraj. Zbytek financuje ze svého rozpočtu Město Břeclav. Práce na rekonstrukci začaly v březnu letošního roku a revitalizace by měla být hotova do konce listopadu 2020.