Opravená Mládežnická, funkční zastávka u Gumotexu, sídliště Na Valtické průjezdné

Rekonstrukce ulice Mládežnická je u konce, ve čtvrtek 19. 12. ráno ve 4.15 už pojede autobusový spoj standardně od zastávky u Gumotexu. Oproti plánovanému termínu tak budou práce ukončeny o dva týdny dříve. Zároveň budou hotovy také práce na kanalizaci na okraji sídliště Na Valtické, které bude od čtvrtka 19. 12. rovněž průjezdné bez omezení.

Letos v závěru září zahájila firma VHS Břeclav rekonstrukci ulice Mládežnická v úseku od křižovatky se silnicí II/425 (u podjezdu) za křižovatku s ulicí Železniční. Součástí zakázky bylo i vybudování podélných parkovacích míst. Zastávka městské hromadné dopravy byla po dobu rekonstrukce dočasně přemístěna na Bratislavskou ulici, což si vyžádalo dopravní omezení na této velmi frekventované komunikaci. Firma VHS Břeclav dokázala zkrátit termín zhotovení stavby téměř o dva týdny, ulice Mládežnická bude od čtvrtka průjezdná a cestující autobusem mohou opět nastupovat a vystupovat u Gumotexu.

Rekonstrukce Mládežnické ulice je součástí větší zakázky, která bude na jaře 2020 pokračovat výstavbou další části cyklostezky podél ulice Bratislavská, od podjezdu po odbočku na Pohansko, a také rekonstrukcí veřejného osvětlení. Celá investiční akce bude stát 13,85 milionu korun. Městu se podařilo získat dotaci ve výši 4 320 640 Kč, zbytek bude uhrazen z městského rozpočtu. 

Do budoucna se počítá s dalším pokračováním cyklostezky, aby se cyklisté mohli bezpečně dostat až k městskému hřbitovu.