Organizační změny na městském úřadě

Od 1. 10. 2017 došlo k vytvoření dvou samostatných odborů, a to odboru obecního živnostenského úřadu (OŽÚ) a odboru stavebního úřadu (OSÚ).

Rada města rozhodla ve středu 20. září o rozdělení odboru stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu. Od 1. října tak obě oblasti státní správy opět působí jako samostatné odbory. Vedením živnostenského úřadu byl pověřen Mgr. Petr Morc a vedením stavebního úřadu Mgr. Silvie Baštinská. Na posty vedoucích nově vzniklých odborů budou vypsána výběrová řízení.

Ke stejnému dni byla zrušena Komise k projednávání přestupků. Přestupky budou řešit příslušní úředníci Městského úřadu Břeclav.