Ornitologové budou monitorovat výskyt holubů ve městě

Od října do konce listopadu 2019 bude probíhat monitoring výskytu zdivočelých holubů, který zahrnuje vyhledávání stanovišť a zdrojů jejich potravy. Monitoring budou provádět členové Českého svazu ochránců přírody z Lednice.

Aby monitoring proběhl úspěšně, je potřebná také součinnost občanů, která spočívá především v poskytnutí informací o hnízdění a početném výskytu holubů v jakýchkoliv objektech na území města Břeclav (tj. obytných domech, průmyslových budovách, půdách, atikách, střechách, historických památkách apod.).

Ornitologové žádají především o tyto informace:
- o místech se zvýšeným, pravidelným nebo častým výskytem holubů
- o zdrojích potravy holubů
Žádají také o spolupráci při monitoringu holubů v objektech, které nevlastní město Břeclav

Výše uvedené informace sdělte na e-mailovou adresu Českého svazu ochránců přírody: csop.lednice@seznam.cz, případně osobně na MěÚ Břeclav, Odbor stavební a životního prostředí, oddělení zemědělství a ochrany přírody (Ing. Lubor Míček, kancelář č. 113).