Ošetřovné pro OSVČ

Podmínky pro čerpání ošetřovného osobami samostatně výdělečně činnými jsou stanoveny na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. Žádost o ošetřovné za období březen je možné podávat od 1.4.2020 do 30.4.2020 vyplněním interaktivního formuláře a zasláním příslušných příloh dle zveřejněných pokynů.

Veškeré informace včetně interaktivního formuláře naleznete zde.

Podání žádosti VČETNĚ PŘÍLOH učiní žadatel na Ministerstvo průmyslu a obchodu, při vyplňování žádosti jsou žadatelům v případě nezbytné potřeby k dispozici obecní živnostenské úřady.