Osoby se zdravotním postižením mohou parkovat dvě hodiny zdarma

Městská policie Břeclav upozorňuje, že v souladu s novelou nařízení města Břeclav mají držitelé parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením možnost od 1. 3. 2019 zakoupit si přenosnou parkovací kartu, která je bude opravňovat k stání v lokalitách zpoplatněného návštěvnického stání (placených parkovišť) po dobu dvou hodin na místech vyhrazených pro invalidy zdarma.

Podmínkou uplatnění bezplatného stání na placeném parkovišti je umístit za čelním sklem vozidla:
- platný parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou
- předplatní parkovací kartu
- parkovací hodiny s vyznačením času příjezdu vozidla
Změnu schválila Rada města Břeclavi vydáním Nařízení města Břeclavi č. 7/2018. Kartu lze zakoupit v budově Městské policie Břeclav – Správa parkovacích karet.
Cena parkovací karty je 400 Kč/rok.
K výdeji parkovací karty se předkládají tyto doklady:
- občanský průkaz žadatele
- platný parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou
- vyplnění žádosti o vydání předplatní parkovací karty ZTP/P

parkovací karta ZTP.jpg