Otevření Komenského nábřeží a mostu uleví motoristům

Od středy 16. září se otevře v rámci III. etapy oprav havárie kanalizace na ulici 17. listopadu průjezd po Komenského nábřeží a přes most. Skončí tak nejtěžší etapa prací, která uzavřela koncem srpna průjezd centrem města. Investor tak dodržel svůj plán a práce probíhají přesně podle harmonogramu.

Od středy 16. září bude pokračovat uzavření ulice 17. listopadu, jak je v plánu pro III. etapu oprav, která má skončit 20. října 2020. Přístup a pohyb pro pěší a cyklisty bude zachován, stejně jako příjezd pro záchranné složky IZS a zásobování. Prosíme cyklisty, aby se chovali ohleduplně a byli opatrní při projíždění kolem stavby. Děkujeme za pochopení.

Investor akce společnost Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., (VaK) řeší havarijní stav více než stoleté kanalizační stoky na ulici 17. listopadu. Musí vyměnit celou poškozenou část stoky od kulturního domu a Komenského nábřeží na ulici 17. listopadu až ke kostelu Sv. Václava. Dokončení celé opravy plánuje investor do konce listopadu 2020. K pokládce finální vrstvy komunikace se VaK vrátí na jaře 2021.

Plánovaný průběh stavby a uzavírání jednotlivých úseků probíhá ve čtyřech etapách:

Etapa I.: 4. – 20. 8. 2020
Etapa II.: 21. 8. – 15. 9. 2020
Etapa III.: 16. 9. – 20. 10. 2020
Etapa IV.: 21. 10. – 30. 11. 2020

S uzávěrami souvisí také změny v trasách MHD v Břeclavi, přesuny některých zastávek autobusů a náhradní objízdné trasy pro řidiče automobilů, které se budou podle jednotlivých etap stavby lišit. Základní informace a plány objízdných tras najdete zde. Občany prosíme o pochopení a trpělivost.

Práce v rámci I. etapy začaly od 4. 8. 2020 a byly ukončeny 20. 8. 2020.  

II. etapa trvá od 21. 8. 2020 do 15. 9. 2020

Uzavřen je vjezd a výjezd pro vozidla na nábřeží Komenského a ul. 17. listopadu po nám. T.G.M. Objízdná trasa pro motorová vozidla povede přes ul. Na Zahradách a Sovadinova. Pro linky 561 – 564 a 566 – 569 městské autobusové dopravy jsou zpracovány výlukové jízdní řády. Zastávka Dům kultury nebude obsluhována. Bude zřízena dočasná zastávka na ul. Sladová pro autobusové spoje k poliklinice

III. etapa od 16. 9. 2020 do 20. 10. 2020

Otevřeno bude Komenského nábřeží a most, uzavřena 17. listopadu. Objízdná trasa pro automobily je vedena přes ul. Sovadinova a Na Zahradách. Pro linky 561 – 564 a 566 – 568 budou zpracovány výlukové jízdní řády. Výlukové jízdní řády pro III. etapu najdete zde: https://1url.cz/@jizdniradyIII

IV. etapa od 21. 10. 2020 do 30. 11. 2020

Otevřeno Komenského nábřeží, uzavřena 17. listopadu. Uzavřena polovina komunikace na náměstí T.G.M. na straně městského úřadu. Objízdná trasa vozidel povede přes ul. Sovadinova a Na Zahradách. Výlukové jízdní řády budou zpracovány společně s etapou 3.

Mapy objízdných tras najdete zde: 

https://drive.google.com/drive/folders/1eNDUj6iWPHZ2KVDAdrmacw4s8UITXKaC