Památník svornosti se vrátil do Břeclavi

V sobotu 27. října 2018 bude po 80 letech obnoven Památník svornosti na Smetanově nábřeží.

Původní Památník Svornosti byl postaven jednotou Svazu československé domobrany z Itálie na připomínku nasazení dobrovolnických jednotek na hranicích jižního Slovenska při vzniku Československa. Tvůrcem pomníku byl Rudolf Nesvadba, sám příslušník domobrany a účastník bojů na Slovensku. Stavbu pomníku realizovala firma dalšího domobrance pana Štolfy. Hlavním mottem byl nápis: Ve svornosti síla. Střechu pomníku podpíraly tři sloupy, uprostřed pomníku byl nižší sloup s urnou ukrývající prsť z bojiště na jižním Slovensku. Pomník byl slavnostně odhalen 30. září 1934. Na svém místě ale vydržel pouhé čtyři roky, protože byl německým obyvatelstvem po okupaci Břeclavi 10. října 1938 stržen.
V roce 2016 členové Klubu vojenské historie Břeclav a jednoty ČsOL Břeclav provedli archeologickou sondu základů pomníku. Na přelomu let 2016 a 2017 bylo započato s přípravou projektové dokumentace projektantem Adamem Kurdíkem na základě historických podkladů. Zastupitelstvo města 18. dubna 2016 schválilo zařazení obnovy Památníku svornosti do investičních akcí města. Obnovu pomníku financovalo město, firma Fosfa a.s., část prostředků byla získána ze společného projektu Společní hrdinové s partnerským městem Brezová pod Bradlom (zde došlo k obnově Pomníku slobody). Projekt se podařilo realizovat díky finančnímu příspěvku z Fondu malých projektů z programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika.