Pamětní deska na nádraží připomene příjezd prvního vlaku

V loňském roce uplynulo 180 let od příjezdu prvního vlaku do Břeclavi. Při této příležitosti vznikl na konci roku 2019 z podnětu zastupitelů města návrh vytvořit pamětní desku, která bude toto významné datum připomínat.

V minulém i předminulém století často vznikaly pamětní desky za přispění dárců, jejichž jména byla u pamětních desek trvale umístěna. Obdobně chce nyní město Břeclav nechat zhotovit pamětní desku k příjezdu prvního vlaku. Břeclavská radnice tak nyní dává možnost přispět nejen železničním nadšencům a břeclavským patriotům. Jméno dárce bude s jeho souhlasem na desce trvale zobrazeno. Minimální výše příspěvku je stanovena na 3 000 Kč a maximální počet dárců je omezen na sto lidí. 

Deska bude znázorňovat historický výjev události příjezdu prvního vlaku do Břeclavi, který je zároveň prvním příjezdem vlaku do českých zemí. Pamětní deska bude umístěna na budově nově opraveného nádraží v Břeclavi. Svým umístěním bude uvádět prostor nového muzea železnice v budově nádraží, jehož otevření se plánuje na jaro roku 2020.

Dary budou použity na krytí nákladů spojených s pořízením desky. V případě, že výše darů převýší cenu pamětní desky, bude tento přebytek použit na úhradu nákladů spojených se zřízením expozice muzea železnice.

„Myšlenku vzniku pamětní desky za přispění místních podporuji. V dobách dávno minulých často byly podobné akce symbolem patriotismu a hrdosti na město, ve kterém lidé žili a na událost, která se v něm odehrála. Sám určitě také přispěji,“ řekl starosta Břeclavi Svatopluk Pěček.

deska.jpg