Petice za výstavbu dálnic

Nejen příprava břeclavského obchvatu se potýká s překážkami. Příprava projektů D49 Hulín - Fryšták – hranice ČR/SR a D55 Otrokovice - St. Město - Břeclav trvá více jak 15 let a je soustavně blokována několika ekologickými spolky.

Jejich aktivističtí představitelé, bez ohledu na navrhovaná enviromentální opatření, zarputile usilují o zastavení jejich přípravy, čímž znemožňují tolik očekávanou a neustále slibovanou realizaci uvedených staveb. Reálný stav budí dojem, že jsou spíše nadřazovány zájmy úzkých skupinek aktivistů nad ochranou a zájmy lidí žijících v okolí stavby, kteří trpí vysokou intenzitou dopravy, exhalacemi, hlukem a vysokou nehodovostí.

Vzhledem k tomu, že se doposud při legalizaci jednotlivých dálničních staveb nepodařilo dostatečně silně vzít v úvahu také veřejné mínění a většinové názory občanů, iniciovalo Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury z.s  petiční akci s cílem maximalizovat podporu projektů D49 a D55.

Pokud chcete podpořit urychlení realizace infrastrukturních projektů dálnice D49 Hulín-Fryšták-Vizovice-hranice ČR/SR a dálnice D55 Otrokovice-St. Město-Břeclav můžete přidat svůj podpis do 31. října na webové stránce https://www.petice24.com/c/4769624/PEGB9B