Pitná voda v Břeclavi je kvalitní

Pitná voda pro odběratele v Břeclavi je nejvyšší kvality a četnost odkalování splňuje požadavky uvedené v provozním řádu společnosti.

V rámci kompletní rekonstrukce úpravny vody v Kančí oboře v letech 2013-16 došlo i ke změně hygienického zabezpečení upravené vody, kdy se místo plynného chloru začal používat chlordioxid. To zvýšilo bezpečnost provozu. Plynný chlor je toxický a výbušný, zatímco při výrobě chlordioxidu (oxidu chloričitého) jsou využívány méně nebezpečné kapalné chemikálie. Chlordioxid je výhodný také ze zdravotního hlediska. Změna technologie byla v roce 2016 prováděna postupně, aby nedocházelo k uvolňování usazenin v potrubí, což by mohlo způsobit zákal vody. Současně bylo prováděno častější odkalování vodovodní sítě, aby došlo k pročištění potrubí.

Vzhledem k faktu, že bylo z řad odběratelů zaznamenáno pouze několik stížností v různých lokalitách, není prokazatelné, že problém vzniká ve vodovodní síti na základě chlordioxidu. Provozní středisko Břeclav provádí údržbu vodovodní sítě a v případě stížností zvyšuje četnost odkalování.

Z provozního hlediska je prováděno maximum pro výrobu, zabezpečení a dodávku pitné vody. V roce 2017 bylo provedeno celkem 41 rozborů pitné vody, v loňském roce 41. V žádném rozboru nebyla shledána snížená kvalita vody (hodnotí se pach, chuť., barva a zákal).

6. 5. 2019