Platby poplatků za odpady a psy přes SIPO

Vzhledem k tomu, že město Břeclav umožnilo zaplatit místní poplatky za odpad a za psy do 31. 10. 2020, upozorňuje odbor ekonomický Městského úřadu Břeclav, že platby přes SIPO za tyto poplatky nebudou inkasovány v měsíci květnu, ale až v měsíci říjnu 2020.