Plenky a konzervy nejsou bioodpad

Od loňského jara mohou lidé ve Staré Břeclavi využívat popelnice na bioodpad. Zatímco občané jsou spokojeni, svozová firma už méně. V popelnicích se totiž příliš často objevuje i odpad, který tam nepatří.

Bio popelnice slouží výhradně pro svoz biologického odpadu rostlinného původu, např. tráva a plevel, zbytky ovoce, zeleniny, kávový a čajový odpad včetně filtrů, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, zemina z květin, spadané ovoce, podestýlka z chovu drobných zvířat atd. Pracovníci firmy AVE Břeclav v hnědých popelnicích ale často nalézají použité dětské plenky, konzervy, plastové nádoby a další předměty, které patří do popelnic na směsný odpad.

Mezi bioodpad nepatří ani odřezky masa, kostí, zbytky jídel (tzv. gastroodpad), uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, sáčky z vysavače a všechny další, biologicky nerozložitelné odpady.

Sběrné nádoby na bioodpad ve Staré Břeclavi jsou součástí zkušebního projektu a na jeho základě se bude rozhodovat o případném rozšíření těchto nádob i do dalších městských částí v Břeclavi. Bylo by škoda, kdyby několik nezodpovědných jedinců tento projket ohrozilo.   

29. 5. 2019

Foto: AVE Břeclav

20190520_095248 - kopie.jpg