Po kom se jmenují ulice v Břeclavi

Po kliknutí na název se ulice zobrazí v aplikaci Google Street View.

Čermákova

JUDr. KAREL ČERMÁK

12. 2. 1855 – 9. 12. 1917         

První starosta břeclavské sokolské jednoty, zasloužil se o vznik české měšťanské školy.

Denisova

ERNEST DENIS

3. 1. 1849 – 4. 1. 1921

Francouzský historik, pomáhal při vzniku Československa.

Fintajslova

FRANTIŠEK LADISLAV FINTAJSL

27. 5. 1878 – 13. 10. 1926

První ředitel českého gymnázia v Břeclavi v letech 1919-1926.

Fleischmannova

JOSEF FLEISCHMANN

10. 1. 1874 – 5. 2. 1929

Železniční úředník, knihovník a překladatel.

Františka Kňourka

FRANTIŠEK KŇOUREK

23. 10. 1882 – 10. 11. 1936

Učitel, skautský pracovník, divadelní autor.

Fügnerova

JINDŘICH FÜGNER

12. 9. 1822 – 15. 11. 1865

Spoluzakladatel Sokola.

Generála Šimka

Generál METODĚJ ŠIMEK

5. 7. 1893 - 5. 3. 1943

Československý legionář, popravený ve II. světové válce za odbojovou činnost.

Havlíčkova

ALOIS HAVLÍČEK

14. 2. 1869 – 3. 10. 1928

Starosta Poštorné (1908-1910), zasloužil se o vznik české školy.

J. Skácela

JAN SKÁCEL

7. 2. 1922-7. 11. 1989

Český básník, dětství prožil v Poštorné a v Břeclavi, kde začal studovat na gymnáziu.

Kollárova

JÁN KOLLÁR

29. 7. 1793 – 24. 1. 1852

Slovenský básník, historik a duchovní.

Kosmákova

VÁCLAV KOSMÁK

1843 – 1898

Český katolický kněz a spisovatel.

Kpt. Nálepky

Kpt. JÁN NÁLEPKA

20. 9. 1912 – 16. 11. 1943

Československý důstojník a partyzánský velitel.

Křížkovského

PAVEL KŘÍŽKOVSKÝ

1820 – 1885

Český skladatel a sbormistr, organizátor moravského hudebního života, učitel Leoše Janáčka.

Kuffnerovo nábřeží

HERMANN KUFFNER

16. 8. 1822 – 30. 9. 1905

Významný podnikatel, spoluzakladatel cukrovaru a břeclavský starosta (1873-1899).

Kupkova

JOSEF KUPKA

30. 7. 1872 – 27. 8. 1933

První ředitel české měšťanské školy v Břeclavi.

M. Kudeříkové

MARIE KUDEŘÍKOVÁ

24. 3. 1921 – 26. 3. 1943

Studentka a odbojářka popravená fašisty.

Náměstí Svobody

Název vznikl za I. republiky po ukončení i. světové války v roce 1918 a vyjadřoval radost českého obyvatelstva ze získání národní svobody po třistaleté nadvládě Habsburků.

Národního odboje

Pojmenována po I. odboji v období I. republiky.

Národních hrdinů

Na paměť hrdinů umučených v koncentračních táborech během II. světové války.

Nezvalova

VÍTĚZSLAV NEZVAL

26. 5. 1900 – 6. 4. 1958

Český básník, spisovatel a překladatel.

Palackého

FRANTIŠEK PALACKÝ

14. 6. 1798 – 26. 5. 1876

Český historik, politik a spisovatel.

Pyskatého

JUDr. JOSEF PYSKATÝ

30. 6. 1878 – 30. 3. 1928

První český představitel města po vzniku Československa.

Riegrova

FRANTIŠEK LADISLAV RIEGER

10. 12. 1818 – 3. 3. 1903)

Český politik, spoluzakladatel Národní (staročeské) strany, poslanec Říšského sněmu a Říšské rady.

Skopalíkova

FRANTIŠEK SKOPALÍK

18. 6. 1822-2. 3. 1897

Moravský vlastivědný pracovník, poslanec Moravského zemského sněmu a Říšské rady, propagátor moderních metod v zemědělství.

Sokolovská

Na památku bitvy u Sokolova (8. - 13. března 1943), kde do II. světové války poprvé zasáhla československá vojenská jednotka.

Sovadinova

MUDr. FRANTIŠEK SOVADINA

7. 4. 1867 – 27. 5. 1934

Lékař a politik, první břeclavský starosta po vzniku Československa.

Stanislava Kostky Neumanna

STANISLAV KOSTKA NEUMANN

5. 6. 1875 – 28. 6 1947

Český novinář a básník.

Šilingrova

TOMÁŠ ŠILINGER

1866 – 1913

Poslanec říšského parlamentu (1907-1913).

Tyršův sad

Prof. PhDr. MIROSLAV TYRŠ 

17. 9. 1832  – 8. 8. 1884 

Spoluzakladatel Sokola.

Wolkerova

JIŘÍ WOLKER

29. 3. 1900 – 3. 1. 1924

Český básník.

Žerotínova

LADISLAV VELEN ZE ŽEROTÍNA

7. 12. 1579 – 3. 4. 1638

Břeclavský šlechtic, moravský hejtman, komoří a rada krále Fridricha Falckého.