Počet neplatičů za odpad se podařilo snížit

V roce 2018 se odbor ekonomický, jako správce místních poplatků, intenzivně zaměřil na řešení výrazných nedoplatků za komunální odpad. A tato snaha přinesla své ovoce.

"K 1. lednu 2018 bylo evidováno celkem 2 173 dlužníků s celkovým nedoplatkem ve výši 7,6 milionu korun. Úsek místních poplatků zvýšil meziročně počet exekucí přikázáním pohledávky srážkou ze mzdy nebo z účtu o 814 na celkových 1 000. Výtěžek za toto období vzrostl na pětinásobek roku 2017, což v absolutní hodnotě činí přes 1,2 milionu korun," uvedl Martin Černý, vedoucí odboru ekonomického Městského úřadu Břeclav.

I přes to všechno je k 31. prosinci 2018 evidováno ještě dva tisíce dlužníků s celkovým nedoplatkem ve výši téměř 7,3 milionu korun. Jen za rok 2018 dluží obyvatelé města 380 tisíc korun.

"V osvědčené praxi vymáhání bude odbor ekonomický určitě pokračovat i v roce 2019, a to nejen u nedoplatků za komunální odpad, ale u všech místních poplatků. Poplatníci, kteří nezaplatí místní poplatek včas, se vystavují situaci, kdy může podle zákona městský úřad zvýšit nezaplacené poplatky až na trojnásobek. K exekučnímu příkazu se poté přidávají také náklady na exekuci," upozorňuje neplatiče vedoucí ekonomického odboru.