Podávání žádostí o dotace začalo

Od pondělí 2. listopadu mohou příslušné subjekty podávat žádosti o dotace na rok 2021. Vedení města vyčlenilo na dotační programy celkem 24.180.000 korun, které budou rozděleny do devíti vyhlášených dotačních programů.

Navzdory razantnímu snížení daňových příjmů města kvůli současné vážné situaci spojené s pandemií covid-19 se vedení města rozhodlo nesnižovat objem finančních prostředků v jednotlivých dotačních programech.

„Za nejdůležitější považuji, že se nám podařilo zachovat dotace v plné výši. Navíc bude v příštím roce otevřen i nový dotační titul ´Investice do sportovního prostředí´. Už tradičně chceme mít všechny dotace rozděleny do začátku příštího kalendářního roku, a tentokrát se bude postupovat také podle nového systému podávání žádostí,“ řekl místostarosta města Richard Zemánek.

I letos bude většina žádostí přijímána a vyhodnocena ještě před koncem roku, aby se urychlilo vyplácení dotací. Podmínkou je vždy vyúčtování předchozí dotace.

Dotační programy:

 • Podpora rozvoje v oblasti tělovýchovy a sportu v roce 2021

Alokace = 12.500.000 Kč.

Termín pro podávání žádosti 2. 11. – 16. 11. 2020.

 • Podpora rozvoje v oblasti kultury v roce 2021

Alokace = 2.700.000 Kč.

Termín pro podávání žádosti 2. 11. – 16. 11. 2020.

 • Podpora činnosti v sociální oblasti poskytovaná občanům města Břeclavi v roce 2021

Alokace = 700.000 Kč.

 1. kolo – termín pro podávání žádosti 2. 11. – 16. 11. 2020.
 2. kolo – termín pro podávání žádostí 19. 7.2021 – 2. 8.2021.

Termín pro podávání žádostí 19. 7.2021.

 • Podpora základních činností registrovaných sociálních služeb v oblasti poskytování sociálních služeb občanům ORP Břeclav na rok 2021

1. kolo. - alokace = 3.600.000 Kč.

Termín pro podávání žádosti 2.11. – 16.11.2020.

2. kolo – alokace = 2.230.000 Kč.

 • Podpora základních činností registrovaných sociálních služeb na rok 2021

Alokace = 800.000 Kč (nájem v zařízeních města Břeclavi).

Termín pro podávání žádosti 18. 1.– 29.1.2021.

 • Fond malých sociálních projektů

Alokace = 350.000 Kč.

Termín pro podávání žádosti 18. 1.– 29. 1. 2021.

 V lednu 2021 budou ještě vyhlášeny dotační programy:

 • Individuální dotace pro rok 2021 – 500.000 Kč
 • Podpora rozvoje cestovního ruchu pro rok 2021 - 300.000 Kč
 • Investiční dotace pro rok 2021 - 500.000 Kč

Dotační programy jsou zveřejněny na úřední desce. Veškeré potřebné informace, formuláře a dokumenty včetně nových zásad a pravidel pro poskytování dotací jsou žadatelům k dispozici na webových stránkách města (www.breclav.eu) v sekci Služby úřadu/Rozpočet a dotace.