Podnikni to! míří do Břeclavi

Do Břeclavi míří program Podnikni to! Jeho prostřednictvím chce město a Jihomoravský kraj podpořit Břeclavany v jejich vlastním podnikání. A nezáleží na tom, zda jde o začátečníky, kteří mají podnikatelský nápad, ale neví, jak jej zrealizovat, nebo o ostřílené podnikatele, kteří hledají novou inspiraci a jistotu při zavádění nových produktů.

Podnikni to! už využívá celá řada měst. Nejblíže například Hodonín, Kyjov, Brno či Slavkov. Jeho hlavní motivací je nejen podpořit vznik lokálních podniků, ale také zbrzdit odliv obyvatel nebo pomoci občanům s uplatněním se na lokálním trhu práce.

Společnost TJ Group, která program vytvořila, v Břeclavi připraví kurz sestávající z pěti dvouhodinových setkání. Nejde o žádné školní přednášky, ale naopak o praktické workshopy, kde účastníci hledají a testují finančně udržitelný projekt s minimem rizik a investic. Pracují tedy na konkrétním nápadu od prvních kroků až po úspěšný start firmy. První workshop je naplánovaný už na 11. října.

Na kurz pak naváže vznik „Klubu podnikavců“, který je založen na pravidelných setkáních absolventů kurzu. Členové Klubu se potkávají jednou měsíčně a postupně své projekty společnými silami posouvají dál. Na setkání jsou zváni hosté ze světa byznysu a organizují se i speciální workshopy zaměřené podle potřeb členů na určitou dovednost nebo téma. Vzniká tak dlouhodobě fungující komunita podnikavých lidí, která funguje jako vzájemná podpůrná síť.

Sledujte webové stránky a sociální sítě města Břeclav a projektu Podnikni to!, aby vám neunikly přesné termíny.