Podpora zaměstnatelnosti znevýhodněných osob v Břeclavi

 

 

 

 

 

Příjemce projektu: Město Břeclav

Název projektu: Podpora zaměstnatelnosti znevýhodněných osob v Břeclavi

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_018/0000967

Doba realizace projektu: 1. 3. 2023 – 28. 2. 2026

Maximální celkové způsobilé výdaje projektu: 11 019 11 Kč

 

Anotace projektu:

Realizací projektu Město Břeclav podpoří osoby nejvíce ohrožené na trhu práce, tedy osoby s
kumulací více bariér, které jim ztěžují vstup a následné udržení na volném trhu práce. Podpora je zaměřena na získání kompetencí, pracovních návyků pomocí tréninkových pracovních míst a na individuální podporu při řešení osobní situace osob dlouhodobě nezaměstnaných nebo nezaměstnaností ohrožených.

 

Cílem projektu je do 28. 2. 2026:

Rozvinout kompetence minimálně u 135 osob nejvíce ohrožených na trhu práce.

 

Splnění tohoto obecného cíle doložíme naplněním níže definovaných dílčích cílů:

1. Minimálně 55 osobám z CZ poskytneme individuální pracovní poradenství (KA1)

2. Minimálně 80 osob z CS obnoví pracovní návyky prostřednictvím zapojení na

tréninkovém pracovním místě (KA 2)

3. Minimálně 25 osob z CS rozvine prosteřdnictvím KA 1 a KA 2 pracovní kompetence a uplatnitelnost na trhu práce natolik, že získají místo na otevřeném trhu práce

 

Spolufinancováno Evropskou unií