Podpořte svým hlasem projekty z participativního rozpočtu

Město Břeclav je od roku 2011 zapojeno do mezinárodních programů Zdravé město a místní Agenda 21. Tyto programy jsou založeny na principech udržitelného rozvoje a účast veřejnosti na rozhodování a plánování rozvoje města je jejich nezbytnou součástí. Od února do června tohoto roku probíhal sběr návrhů, kde mohli občané rozhodnout o tom, kde bude město část městského rozpočtu investovat.

Z předložených návrhů byly vybrány tři projekty, které splňovaly kritéria. Od dnešního dne je možné hlasovat, který z projektů se stane právě tím, které město podpoří. Hlasování probíhá elektronicky prostřednictvím platformy Mobilního Rozhlasu přes kontrolní SMS a z každého telefonního čísla je možné hlasovat pouze jednou. Každý občan může udělit po jednom kladném hlasu dvěma navrženým projektům a jeden záporný hlas.

Hlasovat lze zde:

- odkaz přímo na anketu: https://www.mobilnirozhlas.cz/app/anketa/PRBreclav

- na anketu se lze dostat i ze stránek participativního rozpočtu: https://participace.mobilnirozhlas.cz/napadyprobreclav/

 

Zájemci o hlasování, kteří nemají přístup k Internetu, mohou přijít hlasovat na počítač do TIC města.