Policie bude hlídat česko-slovenskou hranici

Policie České republiky bude od 4. října 2023 v souvislosti s prudkým nárůstem nelegální migrace, zvýšenou aktivitou organizovaných skupin převaděčů a zhoršením migrační a bezpečnostní situace na vnějších hranicích EU provádět kontroly po celé délce úseku vnitřních hranic České republiky se Slovenskou republikou flexibilním způsobem přiměřeným aktuální hrozbě v závislosti na vývoji situace.

V letošním roce se Policie České republiky vypořádává s rostoucími počty zadržovaných osob při tranzitní nelegální migraci přes území České republiky. Za první tři čtvrtletí bylo zadrženo 2 801 osob. V porovnání se stejným obdobím loňského roku (13 706 osob) je zmíněný počet výrazně nižší, avšak z historického hlediska se jedná o jedno z nejvyšších čísel od vstupu České republiky do Schengenského prostoru. V letošním roce se počty zadržených přibližují těm, které byly zjištěny v krizovém roce 2015. Situace se v letošním roce postupně začala zhoršovat s nástupem léta, kdy počty zadržovaných začaly postupně růst a v září již bylo zadržováno mezi 200-250 osobami za týden. Na našem území bylo nejvíce záchytů v rámci tranzitní nelegální migrace Policií České republiky provedeno v Jihomoravském kraji (1 024 osob). Rostoucí trend odpovídá tomu z loňského roku, který se podařilo zvrátit až s pomocí znovuzavedení vnitřních kontrol na hranicích se Slovenskem.
I v letošním roce platí, že u drtivé většiny zadržených osob bylo zjištěno místo vstupu právě ze Slovenska (2 499 osob). Tyto osoby pak přicházejí do Evropské unie přes západobalkánskou migrační trasu. I na této trase jsou zjišťovány jedny z historicky nejvyšších hodnot nelegální migrace. Dle předběžných údajů od agentury Frontex zde bylo zaznamenáno přes 70 tisíc nelegálních překročení vnějších hranic EU. Nadále platí, že migrační tlak se projevuje nejvýrazněji na srbsko-maďarské hranici.