Popelnice na BIO do každého rodinného domu

Břeclav začne vydávat občanům popelnice na bioodpad. Od úterý 18. ledna 2022 si mohou občané z břeclavských rodinných domů vyzvednout biopopelnice zdarma. Na zájemce s trvalým pobytem ve městě čekají v Rena Hall v areálu bývalého cukrovaru. Pro tzv. hnědou popelnici na biologický odpad si mohou občané přijet do Reny v uvedených výdejních hodinách.

V roce 2022 se Město Břeclav soustředí na oddělení biologické složky odpadu. Prvním krokem bude rozdávání popelnic na bioodpad obyvatelům rodinných domů a následovat bude rozdávání kompostérů. „Rozbory obsahu kontejnerů a popelnic ve městě nám ukázaly, že někde i přes polovinu jejich objemu tvoří biologicky rozložitelná složka. Hledali jsme cestu k lepšímu separování této složky odpadu a rozhodli jsme se, že nabídneme do každého rodinného domu biopopelnici,“ shoduje se vedení města. Na jaře budou do rodinných domů nabídnuty zdarma také kompostéry na biologický odpad ze zahrádek. „Po dobré zkušenosti s tříděním bioodpadu Na Valtické rozšíříme jeho třídění od roku 2023 také jeho třídění na sídlištích,“ upřesnil místostarosta Jakub Matuška. 

Do seznamu na biopolelnice a kompostéry se zapsalo v roce 2021 více než tisíc zájemců, kteří tak projevili zájem o třídění bioodpadu. Ti jsou nyní oslovováni jako první a kontaktují je pracovníci Technických služeb mailem nebo telefonicky. Dostane se ale na všechny.

“Ctíme principy cirkulární ekonomiky. Nevidíme důvod, proč nezpracovat bioodpad v Břeclavi a poté ho znovu použít pro hnojení městské zeleně, distribuci občanům do zahrádek nebo prodej místním zemědělcům,” vysvětluje záměr místostarosta Jakub Matuška.

Náklady na pořízení kompostérů jsou kofinancovány z fondů Evropské unie, hnědé popelnice pořídilo město vlastním nákladem. Jde o logisticky poměrně rozsáhlou operaci a i z těchto důvodů budou popelnice a kompostéry distribuovány postupně. 

Podle nového zákona o odpadech je  nově stanovena povinnost zvýšit separaci odpadu z 30 % na 60 % do roku 2025. Břeclav je podle dat za rok 2020 na úrovni 27 %.

 

Výdejní hodiny od úterý 18. ledna 2022 v Rena Hall:

Úterý, středa, pátek: 11:00 – 18:00 h.

Sobota: 8:00 – 12:00 h.


Co potřebuji k vyzvednutí hnědé popelnice?

Město Břeclav bude rozdávat popelnice i kompostéry na základě uzavření smlouvy s občany města, kterou bude potřeba na místě podepsat. 

Potřebuji:

  • občanský průkaz, který potvrzuje, že jsem občanem s trvalým bydlištěm v Břeclavi, 
  • podepsat smlouvu (smlouva bude pro každého připravena k podpisu na výdejním místě v Reně). 

 

Harmonogram výdeje a kontakty

Od 18. ledna do března 2022 bude probíhat výdej hnědých popelnic. Následně - nejdříve v březnu - bude spuštěn výdej kompostérů tak, aby mohly být už na sezónu na zahrádkách. Pro podrobnější informace nebo dotazy zřídilo Město Břeclav e-mail bio@breclav.eu a telefonní linku: 519 311 313.

Pro obyvatele rodinných domů ve Staré Břeclavi platí, že odvoz odpadu z biopopelnic společností AVE pokračuje letos podle plánu každé dva týdny (liché pátky) až do konce února. Nový svozový kalendář svozu pro celé město bude zveřejněn v  únoru a občany o něm budeme informovat na komunikačních kanálech města.

Město Břeclav dotuje odpadové hospodářství z rozpočtu. Poplatek 600 korun ročně pokryje zhruba ⅔ nákladů na odpadové hospodářství.  Pro separaci odpadů lze také využít nové sběrné místo za hřbitovem v Poštorné, které se podařilo otevřít na ulici Hájová.

Otevírací doba Hájová v zimním období (1. 11. - 31. 3.):

úterý a čtvrtek: 8:00 - 17:00 h.

sobota: 8:00 - 12:00 h.

 

 

V Břeclavi dne 11. ledna 2022