Pomocná ruka - poradenství v energetické krizi

 

Poradenství na nám. T. G. Masaryka 3 poskytne:

-      Odbor soc. věcí MěÚ Břeclav, 1. patro, kanc. č. 135, 136, 137, tel.: 730 543 887, všední dny 8-13 h

-      Úřad práce, přízemí

Důležité informace:

  1. 1.    Rozpis záloh obdrží odběratelé od předs. byt. družstev, nebo svých SVJ, nebo od Teplo Břeclav
  2. 2.    Po uplynutí rozhodného období (prosinec 2022) je možné požádat na úřadu práce o dávku státní sociální podpory: PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ
  3. 3.    Na základě nedoplatku při vyúčtování je možné požádat na úřadu práce o dávku hmotné nouze: MIMOŘÁDNÁ OKAMŽITÁ POMOC
  4. 4.    Pokud náklady na bydlení za rozhodné čtvrtletí přesahují 30 % rozhodného (čistého) příjmu rodiny, je možné požádat o dávku státní sociální podpory: PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ
  5. 5.    Orientační výpočet příspěvku na bydlení si lze ověřit na kalkulačce úřadu práce https://www.uradprace.cz/prispevek-na-bydleni
  6. 6.    Potřebné doklady pro vyřízení příspěvku na bydlení:

-      potvrzení o výši příjmu všech členů domácnosti

-      potvrzení nákladů na služby (vodné, stočné, odvoz odpadu, ...)

-      potvrzení nákladů na energie za předchozí měsíce

-      vyúčtování služeb za energie

-      nájemní smlouvy

-      potvrzení o studiu (u dětí starších 15 let)

  1. 7.      Využít lze aplikaci: ELEKTRONICKÝ SOCIÁLNÍ PORADCE, která pomůže zjistit, o jaké dávky si lze požádat s ohledem na různé životní situace www.uradprace.cz/web/cz/socialni-poradce
  2. 8.    Rodiny s dětmi mohou požádat o pomoc z nadace Terezy Maxové https://nadaceterezymaxove.cz/krizovy-fond-pomoci samoživitelé mohou oslovit nadaci Agrofertu https://www.nadace-agrofert.cz/projekty/fond-pro-samoziviteie
  3. 9.    Celorepublikové linky pomoci při energetické krizi:

Linka seniorů                  800 200 007                8-20 h

Úřad práce                      800 779 900                8-13/15/17 h, všední dny

Senior telefon                   800 157 157                nonstop

Linka 1212      1212