Nová poradna Sdružení obrany spotřebitelů v Břeclavi

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska rozšiřuje své služby o novou spotřebitelskou poradnu v Břeclavi. Spotřebitelé z Břeclavi a okolí mohou od listopadu využít služeb nově otevřené výjezdní poradny Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, která bude pomáhat spotřebitelům získávat znalosti o spotřebitelských právech a umožní jim konzultovat spotřebitelské problémy.

Nová výjezdní spotřebitelská poradna zahájí svou činnost ve spolupráci s Městským úřadem v Břeclavi 23. listopadu ve 12.00 hodin v zasedací místnosti městského úřadu č.39, přízemí budovy B. Poradnu v prostorách městského úřadu pak budou moci zájemci od ledna 2018 v případě potřeby navštívit vždy první čtvrtek v měsíci od 12 do 16 hodin. Bližší informace získají také na telefonních číslech – 519 311 111, 773 901 773, případně na www.sos-msk.cz

Pokud si nevíte rady s délkou záruční doby, s reklamací, s podmínkami odstoupení od smlouvy, případně s dalšími základními informacemi o právech spotřebitele, obraťte se Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska - neziskovou, nevládní a nepolitickou organizaci, která se všemi dostupnými prostředky snaží hájit práva spotřebitelů
V případě potřeby poradenství mimo poradní dny mohou spotřebitelé volat v době od 9.00 do 16.00 na telefonní číslo 608 722 582, nebo využít e-mail e-mail: poradna@sos-msk.cz.