Poštorenská zbrojnice v novém kabátě

Během tří měsíců oprav zvládli stavebníci na hasičské zbrojnici v Poštorné vyřešit statické zajištění budovy, opravit praskliny v obvodovém zdivu budovy, kompletně opravit fasádu a dešťovou kanalizaci. Součástí potřebných oprav a renovací hasičské zbrojnice byla také výmalba toalet, které slouží pro návštěvníky hodů a dalších veřejných akcí, které se konají Na Rovnici.

"Akceschopnosti dobrovolných jednotek v Poštorné a ve Staré Břeclavi je ze strany města věnována trvalá pozornost. Obě jednotky jsou velmi aktivní, jsou zařazeny v požárním poplachovém plánuhasičského záchranného sboru a pravidelně jsou povolávány k požárům i k nejrůznějším technickým zásahům," ocenil práci dobrovolných hasičů starosta Břeclavi Svatopluk Pěček.