Posun autobusové zastávky Poštorná,Jana Skácela

V termínu od 1. 11. 2021 do 15. 12. 2021 bude autobusová zastávka Břeclav, Poštorná,Jana Skácela ve směru na Fosfu dočasně přeložena cca o 20 m zpět směrem k centru. Důvodem posunu zastávky je oprava chodníku a pokládka nové obruby u stávající zastávky.


Může jít o obrázek venku