Povodí Moravy bude provádět postřik břehů

Povodí Moravy, s.p. Brno, provoz Břeclav oznamuje, že na základě povolení Jihomoravského krajského úřadu v Brně, odboru životního prostředí, bude provádět postřik prostředkem Rondup Biaktiv proti růstu rostlin na dlažbách jezů.

Postřik se bude provádět na jezu v Břeclavi,na  jezu Poštorná (odlehčovací rameno) a na jezu Pohansko v termínech od 10. 5. 2022 do 20. 5. 2022, druhý postřik pak od 1. 9. 2022 do 15. 9. 2022.