Povodí Moravy zvyšuje průtok v Dyji

S ohledem na aktuální situaci je v průběhu středy 14. října z vodního díla Nové Mlýny postupně zvyšován odtok, což zvýší i hladinu řeky Dyje v Břeclavi. Od 16:00 hodin bude z vodního díla Nové Mlýny zvýšen odtok až na cca 250 m3/s odpovídající II. stupni povodňové aktivity ve vodním toku Dyje (v profilu pod vodním dílem). Při pohybu kolem řeky proto dbejte zvýšené opatrnosti, nezdržujte se na místech, kde může být podemletý břeh, nebo kde v důsledku podemletí břehu může hrozit pád stromů. Uzavřen již by podchod pod Vídeňským mostem.