Pozastavení provozu autoškol

Vláda České republiky na svém zasedání 21. 10. přijala krizové opatření o zákazu poskytování některých služeb. Na základě tohoto opatření dochází k:

Pozastavení provozu autoškol s platností od 22. 10., 6:00 ráno. 

Na základě nouzového opatření dochází také k pozastavení závěrečných zkoušek, včetně těch, které již byly naplánovány.

 

Celé znění krizových opatření najdete na webu Úřadu vlády ČR: https://www.vlada.cz/cz/jednani-vlady/