Pozor na změny dopravního značení Na Valtické

V těchto dnech dochází ke změně dopravního značení na sídlišti Na Valtické.

Obytná zóna byla změněna na zónu s omezením rychlosti na 30 km/h. Hlavní změnou je omezení vjezdu nákladních vozidel, včetně
dodávek, do sídliště. Toto omezení se nevztahuje na zásobování. "K omezení došlo na základě připomínek občanů, kterým
firemní dodávky zabíraly jejich parkovací místa. Řidiči dodávek nyní budou moci zaparkovat v první části parkoviště u hlavní
silnice (naproti Domu barev) a na pravé straně příjezdové komunikace do sídliště od čerpací stanice pohonných hmot. Je nutné
věnovat pozornost dopravnímu značení," upozornil Roman Konečný, vedoucí odboru správních věcí a dopravy břeclavské radnice.
Dále dochází k omezení parkování před vchody do domů. Toto omezení vyplývající ze zónové značky bude v jarních měsících
doplněno i vodorovným značením u vchodů a obdobně i u nádob na odpad. Toto opatření zlepší přístup vozidel záchranných
složek k domům, u sběrných nádob dojde ke zlepšení přístupu při vývozu odpadu.
Ke zjednosměrnění části komunikace směrem ke školce došlo také z důvodu bezpečného průjezdu vozidel záchranných složek,
především hasičů. Dále je nutné upozornit, že na všech křižovatkách platí přednost zprava.