Pozvánka na zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Břeclavi svolává 3. zasedání Zastupitelstva města Břeclav, které se bude konat ve středu 30. ledna 2019 v 17 hodin v zasedací místnosti č. 112.

PROGRAM:
1. Zahájení
2. Určení zapisovatelky a ověřovatelů zápisu
3. Projednání zápisu z 2. zasedání ZM
4. Schválení programu zasedání
5. Kontrola úkolů
6. Nabídkové řízení - MHD 
7. Delegování zástupce města na valnou hromadu a navržení členů do představenstva a dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
8. Darovací smlouva - Childern´s laugh - nadační fond
9. Závěr

Materiály k jednání najdete zde