Práce na ulici Sovadinova

Příští týden začnou práce na ulici Sovadinova. Vznikne tady nový pruh pro cyklisty, samostatný odbočovací pruh i přechod na ulici Sovadinova. O cyklopruh se rozšíří stávající vozovka na ulici Sovadinova, kde dojde i k rekonstrukci stávajícího přechodu pro chodce a nového místa pro přecházení.

Nové řešení bude mít také napojení na přechod novým chodníkem a rozšíření místní komunikace v prostoru světelné křižovatky. Tady vznikne samostatný odbočovací pruh u Domova dětí a mládeže na ulici Lidickou a vyhrazené pruhy pro cyklisty v prostoru křižovatky.

Obrázky v plném rozlišení si můžete prohlédnout zde: https://1url.cz/@CyklopruhySovadinova