Praxe studentů

Městský úřad Břeclav poskytuje odborné praxe studujícím středních, vyšších odborných a vysokých škol působících na území ČR. Studijní praxe je vždy bezplatná a je určena studentům a studentkám, kteří musí splnit určitý rozsah odborné praxe jako podmínku pro řádné ukončení studia. Cílem praxe je nabytí teoretických a praktických zkušeností a získání odborných poznatků a přehledu o fungování úřadu. 

Praxe je realizována na základě smlouvy uzavřené mezi Městem Břeclav, školou a studentem/studentkou. 

 

Pro bližší informace se obracejte na:

Jana Pelikánová, personalistka

tel. č. 519 311 214

e-mail: jana.pelikanova@breclav.eu