Před 30 lety se opět začalo pohřbívat ve Staré Břeclavi

V sobotu 31. srpna si nejen Starobřeclavané připomenou 30. výročí zrušení nesmyslného opatření, které zakazovalo pohřbívání na starobřeclavském hřbitově. Od 10 do 20 hodin zde budou vystaveny sochy Josefa Fröhlicha a obrazy Lubomíra Klimoviče, zazpívá sbor Starobřeclavjané a ženy ze Staré Břeclavi.

Slavnostní zahájení je naplánováno na 14. hodinu, při nepříznivém počasí se akce uskuteční v obřadní síni hřbitova.
Bývalý Městský národní výbor vydal s platností od 1. ledna 1981 zákaz pohřbívání na hřbitově ve Staré Břeclav, po deseti letech měl být hřbitov dokonce zcela uzavřen. To vyvolalo velkou kritiku místních občanů, kteří písemně i vysíláním delegací žádali o zrušení tohoto nesmyslného nařízení. Jejich snahy ale byly marné, nepomohla ani stížnost u prezidenta republiky. Starobřeclavší občané byli vyslyšeni až po změně režimu v roce 1989 a hřbitov byl znovuotevřen k dalšímu pohřbívání až od 1. ledna 1990.

VyrociHrbitova.jpg

22. 8. 2019