Před staletími přišli na Břeclavsko. Teď bude jejich prapůvodní domovina partnerem Břeclavi

Zastupitelstvo schválilo uzavření dohody o partnerství mezi Břeclaví a chorvatským městem Novi Vinodolski. Podpisem dohody získá Břeclav nové partnerské město, se kterým nás historicky pojí osídlení moravských Chorvatů do městských částí Charvátská Nová Ves a Poštorná.

Novi Vinodolski je město v Primorsko-goranské župě, které má zhruba pět tisíc obyvatel. Ti se věnují především pěstování vinné révy, rybářství a službám v cestovním ruchu.

Právě z této oblasti přišli v minulosti tzv. moravští Chorvati na území Břeclavska, když v 16. století prchali před Turky do severnějších částí habsburské monarchie. Několik stovek rodin dorazilo na pozvání Lichtenštejnů až na jižní Moravu. Ta byla tehdy vylidněná a zpustošená. Nově příchozí, zkušení a pracovití zemědělci, ji měli hospodářsky pozvednout. Usadili se v několika desítkách vesnic, z nichž největší a nejvýznamnější byly Frélichov (nyní Jevišovka), Nový Přerov a Dobré Pole na Mikulovsku a Charvátská Nová Ves, Poštorná a Hlohovec na Břeclavsku.

13. 9. 2019