Premiér Sobotka přijel do Břeclavi

Čtvrtek 17. srpna stráví premiér české vlády Bohuslav Sobotka v Břeclavi.

Návštěvu našeho města zahájil už před půl osmou na břeclavské radnici. Starosta Pavel Dominik premiéra informoval o současných problémech s přípravou obchvatu města. Premiér při té příležitosti zmínil, že nový stavební zákon již do určité míry reaguje na některé spolky, které se snaží blokovat velké stavby, a omezuje jejich možnosti. V této oblasti podle něj budou nutné ještě další úpravy legislativy. Představitelé města pak ve stručnosti premiérovi představili plány na rekonstrukci Domova seniorů, záměr vybudovat další dům s pečovatelskou službou. Premiér ocenil dobrou spolupráci města se státním podnikem Povodí Moravy, která umožní vznik cyklotras na opravených hrázích. Místostarosta Zdeněk Urban upozornil premiéra na nejednotný výklad zákona při provozování stacionárních radarů na měření rychlosti a také na to, že Česká republika má na rozdíl od okolních zemí omezené možnosti při vymáhání pokut od cizinců.

Z břeclavské radnice se premiér vydal do poštorenské věznice, dále má v plánu návštěvu Bořího lesa, nemocnice a okresního ředitelství policie..