Přesun autobusové zastávky Břeclav,nám.TGM kostel

Upozorňujeme občany, že v termínu od 30. 6. 2021 do 30. 8. 2021 dojde z důvodu opravy autobusové zastávky Břeclav,nám.TGM kostel ve směru k autobusovému nádraží k jejímu dočasnému přeložení na zastávku Břeclav,nám.TGM MěÚ.

Cestující ve směru z Poštorné k autobusovému nádraží budou tedy využívat autobusovou zastávku Břeclav, nám. TGM MěÚ (na straně kostela). Uvedené se bude týkat také příměstských linek, které obsluhují zastávku Břeclav,náměstí TGM kostel ve směru z Poštorné.


Může jít o obrázek one or more people a indoor