Přesun autobusové zastávky Břeclav, Poštorná, Hlavní

Přesunutí autobusové zastávky Břeclav, Poštorná, Hlavní. Od pondělí 7. září do pondělí 14. září bude dočasně přesunuta autobusová zastávka Břeclav, Poštorná, Hlavní. Přemístěna bude o 20 metrů ve směru jízdy autobusu. Přesun je nezbytný pro opravu dešťové vpusti a šachty.

Přesunutí zastávky Poštorná, Hlavní.png