Přihlaste se o "kotlíkovou" dotaci

Dne 14. září 2017 byla vyhlášena výzva projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji II, která úspěšně navazuje na první projekt kotlíkových dotací. Cílem projektu je snížení emisí z lokálního vytápění prostřednictvím výměny stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za nové zdroje vytápění. Jedná se o kotle na pevná paliva, plynové kondenzační kotle či tepelná čerpadla.

Od 16. října 2017 mohou žadatelé Jihomoravského kraje elektronicky zasílat žádosti o dotace. Sběr elektronických žádostí bude probíhat do 31. října příštího roku. Aktuálně zbývá rozdělit přes 61 milionů korun konečným žadatelům.
V případě většího zájmu občanů jsou projektoví manažeři připraveni uspořádat informační semináře, na kterých sdělí bližší informace o celém procesu projektu, tzn. od podání žádosti fyzických osob, až po finanční vyúčtování.
Podrobnější informace jsou uvedeny na internetovém portálu Jihomoravského kraje - www.kr-iihomoravsky.cz.

Projekt Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji II. Tzv. Kotlíková dotace..pdf