Přijďte říct svůj názor na Veřejné fórum

Srdečně zveme Břeclavany na Veřejné Fórum Zdravého města v Břeclavi, které se uskuteční v pondělí 8. dubna 2019 od 17 hodin v Domě školství.

Jedná se o veřejné projednání celkového rozvoje města Břeclavi a cílem je získat co nejširší zpětnou vazbu od občanů.

Diskuse bude probíhat formou tematických oblastí, v nichž mohou všichni účastníci uplatnit své náměty a návrhy.
Diskutovat se bude o těchto tématech:
1. Občan a úřad, ekonomika
2. Zdravý životní styl, prevence, zdravotnické služby, bezpečnost občanů
3. Životní prostředí, údržba
4. Sociální problematika, socio-patologické jevy, sociální služby
5. Vzdělání, volný čas, sport
6. Kultura, památková péče a společenský život, cestovní ruch
7. Doprava
8. Stůl Mladých
Speciální diskuzní stůl bude věnován problematice bývalého cukrovaru.


Z předložených problémů účastníci fóra společně stanoví svým hlasováním deset největších problémů – 10 P, které jsou nejzásadnější z pohledu obyvatel. Výstupy akce budou následně uvedeny ve veřejné anketě, jejímž cílem bude k vybraným problémům získat názory co nejširší veřejnosti.

5. 4. 2019