Priority občanů: obchvat a rekonstrukce krytého bazénu a koupaliště

Výsledky hlasování a priority toho, co by se mělo ve městě zlepšit, mohl změnit hlas každého z vás v následné veřejné anketě pro všechny občany, která se konala v říjnu 2021 prostřednictvím Mobilního Rozhlasu.

Veřejné fórum občanů s názvem „Město, které tvoříme s vámi“ se v září sešlo v Břeclavi. Lidé zde mohli vybrat témata, jejichž řešení jim připadá pro lepší fungování města důležité. Občané si vyměnili své názory na priority a jednotlivým tématům dali své hlasy.

Výsledky veřejného fóra

Letos diskutovalo o různých problémech u devíti stolů, kde občané hledali klíčová témata a náměty pro jednotlivé oblasti života ve městě. Nejvíce hlasů přítomných letos získala rekonstrukce krytého bazénu a koupaliště nebo výstavba sociálního bydlení, a přáním občanů je také sál pro konání větších akcí ve městě.

Výsledky ankety

Do ankety se zapojilo 215 respondentů a bezkonkurenčně nejvíc nás všechny trápí obchvat. Stavbu obchvatu města si přeje 196 hlasujících. Více stromů ve městě chce 38 odpovídajících a rekonstrukci krytého bazénu a koupaliště si přeje 36 účastníků ankety. Se 30 hlasy se na dalších místech umístila revitalizace areálu cukrovaru, zřízení cyklostezky k lanovému centru + chodník do Valtic, který by byl souběžný se současnou silnicí. Pokračování rekonstrukce zámku získala 29 hlasů. Méně než 20 hlasů dostaly projekty vzdělávací centrum pro rodiny s dětmi se speciálními poruchami řeči, čtení a vývoje, možnost vyřizovat více služeb úřadu z domova, sociální bydlení nebo odlehčovací služba pro děti se zdravotním postižením. Respondenti také zmínili potřebu sálu pro společenské akce a lepší péči o městský bytový fond.

„Dlouhodobou prioritou je pochopitelně stavba obchvatu kolem Břeclavi, od kterého všichni čekáme úlevu v podobě snížení dopravní zátěže ve městě. Když dáme dohromady hlasování lidí, kteří přišli diskutovat v září a hlasování těch, kteří se zúčastnili vyhlášené ankety, jednoznačně se potkali na potřebě rekonstrukce krytého bazénu a koupaliště. Uvědomujeme si, že oproti okolním městům tady máme opravdu dluh a připravujeme podklady pro dotační tituly, které by nám rekonstrukci umožnily, protože to bude finančně náročná záležitost,“ shoduje se vedení města. „Také další zmíněná témata nejsou žádnými novinkami, na některých už pracujeme – například příprava na revitalizaci areálu bývalého cukrovaru probíhá průběžně. Více stromů a zeleně ve městě přinesou projekty, které jsou v realizaci. Příkladem je ozelenění celé Staré Břeclavi, které bude dokončeno do konce letošního roku, nebo plán na vznik veřejných ovocných sadů v různých městských částech,“ doplňují představitelé města. I s dalšími tématy, která se objevila v rámci diskuzí i ankety, bude město v budoucnosti pracovat.

Letošní Fórum Zdravého města se výjimečně konalo po dvou letech zaviněných koronavirovou přestávkou, jinak se diskutující scházejí každý rok.

Asociace Zdravých měst se zaměřuje na kvalitu života, zdraví, udržitelný rozvoj a snaží se zapojovat občany do rozhodování o tématech, která jsou pro ně důležitá. V současné době má 131 členů, což je 53 % obyvatel České republiky, kteří chtějí žít dlouhodobě, kvalitně, spokojeně a zdravě.