Příprava výstavby obchvatu úspěšně pokračuje

V pondělí 13. května se uskutečnila kontrola realizovaných kompenzačních opatření, uložených v souvislosti s plánovanou výstavbou obchvatu města Břeclavi. Tato opatření mají nahradit negativní dopad stavby do území v soustavě Natura 2000, který vznikne při realizaci tolik potřebné dopravní stavby.

Kontrolního dne se zúčastnili zástupci Ředitelství silnic a dálnic, Agentury ochrany přírody a krajiny, ekologického dozoru, Jihomoravského kraje, Lesů České republiky a samozřejmě také města Břeclav, které má na této akci největší zájem. Přijel také zástupce organizace Děti Země.

"Dlouho jsme v souvislosti s obchvatem dostávali zprávy, že se něco komplikuje, že něco nejde. Proto jsme opravdu rád, že nyní na vlastní oči vidíme, že se věci opravdu posunuly dopředu, že už jsou hmatatelné výsledky," neskrýval spokojenost s pondělním jednáním starosta Břeclavi Svatopluk Pěček.

Celkem je nařízeno 25 kompenzačních opatření různých typů - jedná se například o vybudování lesních tůní, výsadbu a úpravu lesních a lučních porostů, výsadbu solitérních dřevin a alejí, ale i instalaci ptačích budek pro zpěvné ptactvo a hnízdních podložek pro čápy. V současné době zbývají tři opatření, která se budou realizovat letos na podzim.

Nejde ale jen o samotnou realizaci, Jihomoravský kraj musí následně potvrdit, že opatření fungují a plní svůj účel. Zcela ideálním příkladem je tůň Štoglovka v lužním lese mezi Břeclaví a Poštornou. Bezprostředně po dokončení stavebních úprav se zde objevili chránění skokani štíhlí a čolci.

 "Odhad celkových nákladů na realizaci kompenzačních opatření včetně pětileté následné páče je vyčíslen na 41 milionů, realizovány jsou už práce za 21,2 milionu. Dnešní den je významný i v tom, že jsme se s organizací Děti Země před několika měsíci dohodli, že se nebudou účastnit správních řízení, která souvisí s obchvatem Břeclavi a která doposud poměrně úspěšně blokovali. Za to jsme jim nabídli, že je budeme brát na tato setkání a budeme se soustředit na konkrétní fakta, která souvisí s ochranou přírody a s realizovanými kroky," uvedl ředitel Závodu Brno Ředitelství silnic a dálnic David Fiala a dodal, že v současné době se aktualizuje projektová dokumentace obchvatu. "Předpokládáme, že v roce 2020 požádáme o stavební povolení a s výstavbou začneme hned, jakmile krajský úřad potvrdí, že realizovaná kompenzační opatření jsou účinná."

Tůň Štoglovka.JPG

Foto: Tůň Štoglovka v lužním lese mezi Břeclaví a Poštornou. Foto: Město Břeclav – Jiří Holobrádek

14. 5. 2019