Pro seniory už vaří v nové kuchyni

Od srpna je ve zkušebním provozu nová přístavba břeclavského Domova seniorů. Domov seniorů tak získal zázemí, které odpovídá potřebám a požadavkům 21. století. V prostorné a moderně vybavené kuchyni jsou oddělené sektory pro zpracovaní jednotlivých druhů potravin (např. maso, zelenina, pečivo), jsou zde dostatečné skladovací kapacity včetně chladících boxů. Ve všech prostorách přístavby je výkonná vzduchotechnika. Přechod z původní kuchyně do nové pracovníci domova úspěšně zvládli během jednoho dne.

V přízemí nové přístavby se nachází strojovna vzduchotechniky pro všechny objekty Domova seniorů, skladovací prostory, dílny a garáže. Ve druhém patře vznikly kanceláře pro pracovníky, kteří nepřicházejí do kontaktu s klienty. Jejich původní kanceláře se změní v zázemí pro klienty domova.
Pod nájezdem k nákladové rampě vznikla potřebná a zastíněná parkovací místa. Protože nebylo možné připojit ke stávající kanalizaci dešťovou vodu stékající z nové budovy a okolních prostor, vznikl na zahradě domova retenční nádrž a ohrázovaný prostor (poldr), do kterého dešťovka při dosažení určité hladiny v nádrži začne odtékat.
Finančně nejnákladnější akci tohoto volebního období byla slavnostně zahájena vloni v červnu. Vyšla na sto milionů korun, 44 milionů získalo město z dotace od ministerstva práce a sociálních věcí.

DSC_1958.JPG

DSC_1985.JPG