Problémy Břeclavanů: DPS, absence sálu a startovacích bytů

Více než stovka občanů přijala pozvánku břeclavské radnice a přišla dnes odpoledne diskutovat na Veřejné Fórum Zdravého města Břeclav.

V sále Domu školství se mohli vyjádřit a vznést své náměty a připomínky k nejrůznějším tématům. "Chceme, aby se co nejvíce občanů zapojilo do věcí veřejných. Každý dobrý nápad podpoříme," přivítal občany v sále starosta města Svatopluk Pěček. Diskutovalo se o životním prostředí, dopravě, kultuře, bezpečnosti, údržba města aj. Speciální diskuzní stůl byl vyhrazen využití bývalého cukrovaru, nechyběl ani tradiční diskuzní stůl mladých Břeclavanů.

Všichni zúčastnění potom hlasováním vybrali deset problémů, které považují za nejpalčivější:
1) Výstavba Domu s pečovatelskou službou v Poštorné
2) Důstojný sál pro akce města
3) Startovací byty pro mladé
4) Zefektivnění prací na obchvatu města
5) Záchrana zámku
6) Více parkovacích míst Na Valtické
7) Povinná výuka náboženství nebo etiky a etikety ve školách
8) Ohodnocení občanů za třídění odpadu
9) Rozšířit výuku ručních parcí a dílen ve školách
10) Lepší využití parku u gymnázia

Dopoledne se na Základní škole Slovácká uskutečnilo Školské fórum, na kterém žáci vybírali problémy, které jim vadí ve škole i ve městě. Ve škole nejvíc vadila absence toaletního papíru a zrcadel na WC, přivítali by také více výletů a školení pro učitele s počítači. V rámci města školákům nejvíc ležely na srdci dotace do sportu a problémy s bezdomovci v městském parku.

Reportáž z Veřejného fóra Zdravého města Břeclav si můžete prohlédnout zde.

8. 4. 2019