Prodej bytu Na Pěšině

Město Břeclav připravuje prodej bytu v domě Na Pěšině 18 v Břeclavi a k němu přináležejících podílů na domu, na pozemku pod ním a na pozemku užívaném jako dvůr.

Prodej bude realizován formou dražby, která se uskuteční dne 20. 5. 2024. 

Veškeré informace o nabízených nemovitých věcech a o průběhu dražby jsou uvedeny v Dražební vyhlášce č. OM/2/2024, zveřejněné na úřední desce Městského úřadu Břeclav a na webových stránkách města (www.breclav.eu–Úřad–Informace–Úřední deska–Dražby a exekuce), případně lze informace získat na telefonních číslech 519 311 380 a 731 428 222 – Bc. Simona Michalovičová.